Gymnastiek
U bent hier: Corona

Corona update en richtlijnen

 

 

Richtlijnen voor gebruik binnensportaccomodaties

 

De landelijke richtlijnen

Omdat het coronavirus nog niet helemaal is verdwenen, zijn we 1 juli van een intelligente lockdown naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Dit betekent dat er algemene regels voor binnen en buiten gelden. Deze regels en alle andere algemene uitwerkingen kunt u op de website van Rijksoverheid vinden.

 

De basisregels op een rij:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • bent u 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

 

De basisregels voor binnen sporten zijn:

 • Een nauwkeurige gezondheidscheck (vooraf) én reservering bij meer dan 100 bezoekers (exclusief personeel) is verplicht.
 • Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt op de 1,5 meter regel. In de sport en spelsituaties waar het niet mogelijk is, mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
 • Voor personen vanaf 18 jaar: houd buiten het sportveld 1,5 meter afstand en vermijd lichamelijk contact;
 • De afstandsbeperking geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Wel houden kinderen ouder dan 12 jaar 1,5 meter afstand tot hun begeleiders;
 • De afstandsbeperking geldt niet in de ondersteuning van een gehandicapt persoon.
 • De afstandsbeperking geldt niet als het om contact gaat vanwege veiligheid. Zo mogen trainers bij de uitoefening van een sport wel noodzakelijke ondersteuning bieden (vanwege de veiligheid), mits het contact van korte duur is;
 • Het afstand houden is een verantwoordelijkheid van sporters en begeleiders zelf.

 

Informatie voor sporters / trainers / begeleiders:

Gezondheidscheck

 • U houdt een gezondheidscheck vóór aanvang van ieder gebruik/training. Het RIVM heeft hiervoor een checklist opgesteld die u kunt gebruiken;
 • In geval van besmetting neemt u contact op met alle overige aanwezigen en met de gemeente door een mail te sturen naar accommodatieverhuur@noordoostpolder.nl of telefonisch via 06- 20 80 31 60.
 • U weet welke sporters en trainers op welk moment aanwezig zijn. Vanuit het Rijk wordt aangegeven om een aanwezigheidsregistratie op te zetten en deze ten minste vier weken te bewaren. Als er een besmetting is geconstateerd, kunnen de overige aanwezigen snel geïnformeerd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de sportaanbieder. Dit gaan we doen door per les aan te geven wie er zijn (via kruisjes lijst, wordt aangeleverd)
  • We werken met timeslots. Bij het reserveren geeft u de tijden door waarin u de sportaccommodatie wilt gebruiken. Binnen deze tijden kunt u de hal betreden, de spullen klaar zetten, de hal weer opruimen en schoonmaken, omkleden en de accommodatie verlaten.
  • De sportruimte is alleen toegankelijk voor die groep(en) gebruikers die op de vastgestelde tijd in de sportruimte aanwezig mogen zijn;
  • In sporthallen kan de volgende groep de sporthal of kleedkamer pas in, als de voorgaande groep de sportzaal of kleedkamer verlaten heeft. In de sporthal hoeft de volgende groep niet buiten te wachten, maar in de hal of op de tribune (denk hierbij aan de 1.5 meter afstand en het maximum aantal van 100 personen). Er zijn zitplaatsen op de tribune aangegeven door middel van tape. Het verschilt per accommodatie hoeveel personen daar kunnen plaatsnemen;
  • U draagt zorg voor de scheiding van groepen die tegelijkertijd sporten in de sporthal;
  • Wanneer dat mogelijk is wordt er gebruik gemaakt van een gescheiden in- en uitgang. Dit wordt ter plekke aangegeven;
  • Zet waar mogelijk de deuren zoveel mogelijk open gelaten. Zo kan contact met handvatten, klinken en deuren zoveel mogelijk worden beperkt. Dit mag niet ten koste gaan van de brandveiligheid en privacy.
  • Alle ramen en deuren moeten opengezet worden tijdens de sportactiviteit;

 

Halen en brengen:

 • Ouders/verzorgers die kun kind(eren) ophalen wachten buiten. Als er een tribune of kantine aanwezig is, mogen zij indien noodzakelijk daar plaatsnemen. Op 1.5 meter afstand en tot maximaal 100 personen per ruimte;
 • Er is geen publiek bij sportactiviteiten toegestaan. In sporthallen mogen ouders/verzorgers plaatsnemen op de tribune of kantine. Er zijn zitplaatsen op de tribune aangegeven door middel van tape. Het verschilt per accommodatie hoeveel personen daar kunnen plaatsnemen;

 

Algemene hygiëneregels

 • Hygiëne- en gebruiksregels hangen zichtbaar in de accommodatie en worden bij relevante ruimtes (bijvoorbeeld toiletten en kleedkamers) herhaald.
 • U zorgt dat alle hygiënevoorschriften worden nageleefd;
 • Van alle leerlingen, leerkrachten, sporters, trainers en coaches wordt verwacht dat zij hun handen wassen of desinfecteren voor de start van de les en achteraf. In alle accommodaties is handreiniging of desinfecterende gel aanwezig.
 • Na gebruik van een gymzaal maakt u het gebruikte materiaal inclusief deurklinken schoon. Hiervoor zijn vochtige doekjes beschikbaar. In de bijlage vindt u een aantal tips;
 • De kleedkamers en toiletten (inclusief kranen en deurklinken) worden in de sporthal door de beheerder schoongemaakt. De bestaande hygiënerichtlijnen blijven wel gelden;
 • De kleedkamers in de gymzalen worden 1 keer per dag door de gemeente schoongemaakt volgens de reguliere schoonmaakprotocollen en richtlijnen.

 

Vloeren in gymzalen

 • In de gymzalen is geen beheerder aanwezig. Maak daarom na gebruik van de zaal de vloer schoon met een mop met warm water (niet te nat). Dit geldt niet voor het primair onderwijs. In de gymzaal is schoonmaakmateriaal beschikbaar.
 • Dit kunt u buiten de gereserveerde tijd doen. De ‘druppel’ geeft tot een uur na de gereserveerde tijd toegang tot de gymzaal. De schoonmaakinstructie en het materiaal liggen in de docentenruimte.

 

Gebruik kleedruimtes

 • Vraag de sporters om zoveel mogelijk omgekleed naar de accommodatie te komen en in trainingskleding weer naar huis te gaan;
 • Op basis van de beschikbare oppervlakte is bepaald hoeveel personen gelijktijdig in de kleedruimte aanwezig kunnen zijn. Dit staat op de buitenkant van de deuren van de kleedkamer. In sommige accommodaties zijn de doucheruimtes toegevoegd als extra omkleedruimte;
 • De huurder is ervoor verantwoordelijk dat het maximaal aantal gebruikers in de kleedkamer niet overschreden wordt;
 • Er wordt niks achtergelaten in de kleedruimten. Alles wordt in een zelf meegebrachte sporttas meegenomen naar de sportruimte;
 • Daar waar mogelijk worden gescheiden kleedruimten gebruikt voor inkomend en uitgaand verkeer. Als dit mogelijk is, staat dit in de accommodatie aangegeven.

 

Gebruik douchegelegenheden

 • In de gymzalen is douchen niet toegestaan;
 • In sporthallen wordt douchen tot een minimum beperkt:
 • Tijdens trainingen kan geen gebruik gemaakt worden van de douchegelegenheid;
 • Bij wedstrijden douchen alleen de gasten. Daarvoor zijn één of twee (scheidsrechters)kleedkamers aangewezen om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Gebruik toiletten

 • Probeer toiletbezoeken in de sportaccommodatie te beperken tot een minimum. Vraag de sporters om voorafgaand aan het bezoek, thuis naar het toilet te gaan;
 • Bij gebruik van het toilet adviseren we door te spoelen met een gesloten wc-deksel indien deze aanwezig is;
 • Gebruik van handdoekrollen wordt zoveel mogelijk beperkt. We adviseren u om een eigen handdoek mee te nemen om handen af te drogen;
 • In de toiletgroepen in de sporthal mag één persoon tegelijkertijd binnen zijn. Is er al iemand aanwezig, wacht de volgende buiten de toiletgroep;

Sponsoren
 • ls Stucadoorsbedrijf
 • logo hanzesteden
 • Logo Vos
 • luxury floors logo
 • Logo Flex Direct0513
 • vosbant